Inspirationsdag 20 juni

Den andra regionala utbildningsdagen i projektet Taltidningar och tillgängliga medier har nu gått av stapeln.

medierJohan Lindell, forskare på Karlstad Universitet pratade om vilken roll och funktion media spelar i dagens samhälle. Vi fick se bilder över vilka medievanor människor har beroende på vilken social klass man tillhör och vilka olika förutsättningar detta ger och hur det påverkar våra chanser i livet.

 

Brit Stakston föreläste om internets påverkan på samhällsutvecklingen.sociala medier

Det finns idag en mängd digitala plattformar som används av både journalister som privatpersoner, det gäller att följa med och bemöta dessa plattformar. Viktigt att också biblioteken lär sig hur de kan använda sociala plattformar till målgruppskommunikation.

Brit ville att vi skulle reflektera över vilket ansvar biblioteken har i den digitala utvecklingen, det kan också kopplas till Johans föreläsning som visade på att de som har ett stort ekonomiskt och kulturellt kapital är de som besöker biblioteket. Vi måste inkludera alla.

 

Här finns Brit Stakstons bildspel 160619 folkbiblioteken Värmland

Här kan du läsa diskussionsfrågorna och svaren:
Sammanställning av diskussionsfrågor 20 juni

MTM-loggaNu har vi nått halvtid i projektet ”Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland”. Vi vill då bjuda in till en inspirationsdag här på Region Värmland där ni får ta del av intressanta föreläsningar om svenskarnas medievanor idag och hur dessa kan tänkas förändras i framtiden.

Datum: 20 juni 2016
Tid: 10:00-16:00
Plats: Skeppet, Entréplan, Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad. Karta.

Till program och inbjudan

Föreläsare är:

Brit StakstonBrit Stakston
författare, mediestrateg och kommunikationsproffs

 

 

 

Johan LindellJohan Lindell
forskare på Karlstad universitet

 

 

 

Varmt välkomna!

Läsa för integration får 250 000 kr av Statens kulturråd och vilket möjliggör nya satsningar för projektet. I sommar utökas verksamheten med en satsning tillsammans med Södertäljes bibliotek i Hovsjö.

Marlem Eskander är initiativtagare till Läsa för integration – projektet som vill bygga broar till det svenska samhället genom böcker och läsande. Projektet har funnits sedan sommaren 2015. Projektet startades av Assyriska föreningens kvinnosektion och har från början stöttats av En bok för alla. Projektet riktar sig till nyanlända barn och föräldrar men även etablerade Södertäljebor, varje vecka arbetar deltagarna med högläsning och improvisationsteater för att öka läslusten, gemenskapen och känslan av tillhörighet genom litteraturen. Bidraget från Statens kulturråd möjliggör nu en utökad verksamhet och etablering på fler platser, ett efterlängtat besked för alla dem som vill kunna ta del av projektet.

 

UnknownBibblix är appen som kombinerar läsinspiration med ett professionellt urval av böcker som kan läsas direkt i en surfplatta. Syftet med appen Bibblix är att låta barn i åldrarna 6-12 år upptäcka sin läslust. Det är Stockholms bibliotek, i samarbete med Malmö som har utvecklat appen med barnens behov och önskemål i fokus. Innehåll och utformning bygger på en omfattande effektkartläggning och målgruppsanalys.

Alla kan kostnadsfritt ladda ner appen och läsa tre böcker, men för att läsa fler krävs lånekort vid antingen Stockholms stadsbibliotek, Stadsbiblioteket i Malmö eller Katrineholms bibliotek.

Lyssna på Oskar Laurin, chef för den virtuella avdelningen, Stockholms stadsbibliotek, när han berättar om Bibblix på MTM:s nationella konferens Take Part, som ägde rum 17-18 maj.

Till Bibblix.

I november 2015 gav Kulturdepartementet i uppdrag till KB att lämna ett förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Syftet är att det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen (2013:81). En delredovisning presenteras till Kulturdepartementet 1 oktober 2017 och slutredovisning 1 mars 2019.

I förra veckan presenterade KB:s strategisekretariat en första lägesrapport från arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. SKL har skrivit en kommentar till nulägesrapporten.

Följ SKL:s fortsatta arbete i frågan via hemsidan.

Lägesrapporten för den nationella strategin

Video från Erik Fichtelius sammanfattning av rapporten:
https://vimeo.com/biblioteksforeningen/videos