Johan Lindells presentation

Bokkapitlet som Johan Lindells presentation på inspirationsdagen baserades på finns att läsa här:

1579367_distinktioner-i-mediev-lf-rdsstaten

Annonser

Artikel i Läsliv

 

I senaste numret av MTM:s tidskrift Läsliv kan ni läsa ett reportage om taltidningsprojektet av Tobias Willstedt som var med vid ett utbildningstillfälle i Kristinehamn i våras. Artikeln finns även att läsa på http://www.mtm.se/bibliotek/inspirationsartiklar/taltidningar-pa–biblioteken-i-varmlandny-sida/

 

Läget under hösten

Hösten är här och med det går projektet snart in i sin avslutande fas. Alla deltagande bibliotek har under året medverkat vid ett utbildningstillfälle där vi har visat upp tekniken och diskuterat vilka förutsättningar ni har för att jobba med taltidningarna. Ni har lyft många intressanta idéer, frågor och funderingar och det har varit fantastiskt kul att få komma och besöka och lyssna på er alla!

Det fortsatta arbetet har varit väldigt varierat. Som med så mycket annat vi gör är det ju svårt att få tiden att räcka till, och biblioteken i Värmland är ofta små och känsliga för personalförändringar. Få har haft möjlighet att avsätta tid för arbetet på schemat, men de flesta har dock hunnit göra någonting, och det är bra i sig.

Merparten har skaffat prenumerationer och taltidningsspelare, men hur man valt att använda sig av dem har sett lite olika ut. Vi har sett exempel på hur man valt att exponera spelaren på utlåningsdisken i hopp om att det naturligt ska uppstå frågor och funderingar kring den bland låntagarna. En annan variant har varit att placera den i tidningsavdelningen eller vid lättläst/Daisy-hyllan. Vilken som är den mest naturliga platsen kan man ju diskutera, men var man än ställer den så tror vi att bara det faktum att man har spelaren framme är ett nödvändigt första steg för att taltidningarna ska kunna ses som ett naturligt inslag på biblioteken. Nu för tiden har många dessutom även en eller flera surfplattor tillgängliga för låntagarna, så det är viktigt att komma ihåg att även ha Legimus med taltidningsinlogg tillgängliga på dessa.

Flera bibliotek har riktat sig direkt till de användare som är knutna till deras boken-kommer verksamhet, antingen genom att informera om taltidningen på ”Daisy-träffar” eller när de haft kontakt med dessa låntagare på annat vis. Ett annat exempel på hur man arbetat utåtriktat är de biblioteksanställda som varit med på mässor, samverkansträffar eller på annat sätt informerat anhöriga och personal inom vården. Många har alltså börjat orientera sig i vilka som jobbar med äldre och handikappade i kommunen och tagit kontakt med flera av dessa. Denna kartläggning är viktig även för det övriga arbetet med tillgängliga medier.

Härnäst

Framöver är det framförallt tre saker på gång. Den 20 oktober är det arbetsgruppsträff och då vi ska sammanfatta det vi gjort hittills. Vi ser gärna att deltagarna i förväg sammanställer hur de jobbat och vilka problem de stött på under året. All slags feedback är viktig! Tobias Willstedt från MTM är med under dagen så ta med alla era frågor ni eller era kollegor kan tänkas ha kring tjänsten.

Vi vill även få med taltidningarna på bibliotek Värmlands webbsida med information både som text och en kortare informationsfilm. Vi efterlyser därför ett bibliotek som vill agera kuliss och personal som kan vara med i filmen. Filmen blir ungefär två minuter lång och spelas in av professionella filmare.

17 november blir det en träff för referensgruppen då representanter från tidningsförlagen och olika organisationer med anknytning till tillgängliga medier träffas och diskuterar sitt arbete kring taltidningarna.

I november planerar vi också att hålla ett avslutande inspirationsseminarium. Just nu letar vi efter intressanta föreläsare så om ni har några tips på personer med anknytning till medieanvändning eller digitalisering som skulle kunna passa så hör gärna av er.

Inspirationsdag 20 juni

Den andra regionala utbildningsdagen i projektet Taltidningar och tillgängliga medier har nu gått av stapeln.

medierJohan Lindell, forskare på Karlstad Universitet pratade om vilken roll och funktion media spelar i dagens samhälle. Vi fick se bilder över vilka medievanor människor har beroende på vilken social klass man tillhör och vilka olika förutsättningar detta ger och hur det påverkar våra chanser i livet.

 

Brit Stakston föreläste om internets påverkan på samhällsutvecklingen.sociala medier

Det finns idag en mängd digitala plattformar som används av både journalister som privatpersoner, det gäller att följa med och bemöta dessa plattformar. Viktigt att också biblioteken lär sig hur de kan använda sociala plattformar till målgruppskommunikation.

Brit ville att vi skulle reflektera över vilket ansvar biblioteken har i den digitala utvecklingen, det kan också kopplas till Johans föreläsning som visade på att de som har ett stort ekonomiskt och kulturellt kapital är de som besöker biblioteket. Vi måste inkludera alla.

 

Här finns Brit Stakstons bildspel 160619 folkbiblioteken Värmland

Här kan du läsa diskussionsfrågorna och svaren:
Sammanställning av diskussionsfrågor 20 juni

MTM-loggaNu har vi nått halvtid i projektet ”Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland”. Vi vill då bjuda in till en inspirationsdag här på Region Värmland där ni får ta del av intressanta föreläsningar om svenskarnas medievanor idag och hur dessa kan tänkas förändras i framtiden.

Datum: 20 juni 2016
Tid: 10:00-16:00
Plats: Skeppet, Entréplan, Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad. Karta.

Till program och inbjudan

Föreläsare är:

Brit StakstonBrit Stakston
författare, mediestrateg och kommunikationsproffs

 

 

 

Johan LindellJohan Lindell
forskare på Karlstad universitet

 

 

 

Varmt välkomna!