Libris på värmlandsbiblioteken

Libris på värmlandsbiblioteken

Projektarbetet kommer att utföras vid länsbiblioteket i Värmland i samverkan med länsbiblioteket i Örebro och Västmanland samt biblioteken i Degerfors, Karlskoga, Storfors, Hagfors, Kristinehamn och Sunne.

Projektbeskrivning

Projektnamn: Libris på värmlandsbiblioteken
Projekttid:  2010-11-03 —  2011-06-30
Projektbeskrivning: Projektarbetet kommer att utföras vid länsbiblioteket i Värmland i samarbete med länsbiblioteket i Örebro och Västmanland  samt  biblioteken i Degerfors, Karlskoga, Storfors, Hagfors, Kristinehamn och Sunne.

Tanken är att göra en förstudie av hur det är för små Libra-bibliotek att bli Libris-bibliotek. Förstudien ska rymma import av Libris-poster, behovsanalys av konvertering/matchning av ett biblioteks bestånd, kartläggning av medieprocesser och konsekvensbeskrivningar.

Annonser